Phim lồng tiếng

(Lady FLower Fist)
20/20 Tập
( Drunken Angels)
20/20 Tập
Bảo Liên Đăng
35/35 Tập
Glass Shoes
40/40 Tập
Fist of Fury
30/30 Tập