Châu Phi

Bắc tiến (Up North)
HD - Vietsub

4.3

Azali: Định mệnh
HD - Vietsub

5.3

Aníkúlápó
HD - Vietsub

6.8

Amina
HD - Vietsub

6.5

Angeliena
HD - Vietsub

5

Nuốt trôi (Swallow)
HD - Vietsub

4.8

Kedibone
HD - Vietsub

5

27 76
HD - Vietsub
Òlòtūré
HD - Vietsub
Atlantics
HD - Vietsub

6.7

Bố trưởng (Chief Daddy)
HD - Vietsub

5.6

Santana
HD - Vietsub

5.6