Hàn Quốc

Thứ Bậc (Hierarchy)
Hoàn tất (7/7) Tập
The 8 Show
Hoàn tất (8/8) Tập
12.12: The Day
HD - Vietsub
Glass Shoes
40/40 Tập